Новини

1.7.2015 г.Оптимизира се структурата на Държавна агенция „Архиви”

1.7.2015 г.Правителството засилва ангажиментите си за превенция на конфликт на интереси по инициативата „Партньорство за открито управление”

1.7.2015 г.Съвет по енергийна сигурност към правителството ще координира националната политика в сектор енергетика

1.7.2015 г.Фермери без животни няма да получават пасища от държавния и общинския поземлен фонд

1.7.2015 г.Приети са промени в Закона за управление на етажната собственост

1.7.2015 г.Осигуряват се 3,5 млн. лв. за покриване на значими и неотложни разходи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"

1.7.2015 г.България и Украйна ще си сътрудничат в сферата на образованието

1.7.2015 г.Одобрено е становище по Конституционно дело ¹3 за 2015 г.

1.7.2015 г.С проекта на закон за еврофондовете цялата система за ползване на европейските пари се вади на светло

1.7.2015 г.Министерство на икономиката стартира поредица от срещи с бизнеса в страната