Новини

22.7.2015 г.Одобрен е доклад за участието и основните приоритети на България по време на Латвийското и Люксембургското председателство на Съвета на ЕС

22.7.2015 г.Генерал-майор Петър Петров ще бъде освободен от длъжност и от военна служба поради навършване на пределна възраст

22.7.2015 г.Конкретизира се съгласуването на информация от Националния контратерористичен център с други ведомства

22.7.2015 г.Ирена Първанова е новият ръководител на ОП „Административен капацитет”

22.7.2015 г.Заместник-министър Любен Петров ще връчи Европейските награди за насърчаване на предприемачеството за 2015 г.

16.7.2015 г.Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

16.7.2015 г.Нови отчетните форми за капиталова адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

16.7.2015 г.Насърчаваме иновациите по израелски модел

13.7.2015 г.Министър Лукарски проверява дейността на „ВМЗ-Сопот“

13.7.2015 г.Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани