Новини

22.7.2015 г.Представител на Министерството на туризма ще съпредседателства работната група за проекта „Ваканционно-развлекателен комплекс Св. София”

22.7.2015 г.България ще подкрепи целите и усилията на ЕС за адаптиране и смекчаване на климатичните промени в развиващите се държави

22.7.2015 г.„Европроект“ ЕООД получава концесия за добив на трахити от находище „Брешнела“

22.7.2015 г.Проф. д-р Петър Симеонов е предложен за награждаване с медал „За заслуга“

22.7.2015 г.Отпускат се допълнително 3 302 745 лв. за дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2015г.

22.7.2015 г.Правителството предлага промени за намаляване на административната тежест в Закона за счетоводството

22.7.2015 г.Въвеждат се по-строги санкции към въздушните превозвачи при неспазване правата на пътниците

22.7.2015 г.Актуализирани са функциите, осъществявани от Националния център по наркомании

22.7.2015 г.Въвежда се възможността за опростено предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системни проекти

22.7.2015 г.Правителството одобри проект на нов Закон за обществените поръчки