Новини

16.12.2015 г.България се присъединява към Програмата за сигурност на правителствата

16.12.2015 г.Общините Белене, Габрово и Нова Загора получават имоти от държавата

16.12.2015 г.За ратификация е предложено Споразумението по Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020

16.12.2015 г.За ратификация са предложени многостранни международни документи за сътрудничество по данъчни въпроси

16.12.2015 г.България и Иран ще си сътрудничат в областта на културата, образованието, науката и спорта

16.12.2015 г.Одобрена е българската позиция за редовното заседание на Европейския съвет

16.12.2015 г.Одобрени са резултатите от сесията на българо-корейската междуправителствена комисия

16.12.2015 г.Открити са процедури за предоставяне на концесия на 15 морски плажа

16.12.2015 г.Ще бъдат издадени две разрешения за проучване на строителни материали в Софийска област

16.12.2015 г.Тодор Табаков заменя Иван Кралев като представител на работодателите в УС на Сребърния фонд

  ...