Новини

23.12.2015 г.Прието е постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

23.12.2015 г.Разширява се обхватът на дейност на Централния орган за обществени поръчки

23.12.2015 г.Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини и на МРРБ

23.12.2015 г.Предлага се законова промяна за преминаване на концесионирането на морските плажове към министъра на туризма

22.12.2015 г.Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за с...

22.12.2015 г.Министър Лукарски: Повишава се доверието на инвеститорите към България

21.12.2015 г.Министър Лукарски ще връчи сертификати за клас инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите

18.12.2015 г.Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. извърши...

18.12.2015 г.Зам.-министър Любен Петров: Успешен е моделът, когато бизнес, община и държава работят заедно

17.12.2015 г.Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регион...

  ...