Новини

23.12.2015 г.Увеличават се отпусканите от държавата средства за музеи, галерии и библиотеки

23.12.2015 г.Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на четири министерства, МС и ДФЗ

23.12.2015 г.България ще си сътрудничи с ЕИБ в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове през новия програмен период

23.12.2015 г.За ратификация е предложено Учредителното споразумение за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС

23.12.2015 г.Одобрени са резултатите от четири заседания на Съвета на ЕС

23.12.2015 г.Проф. Милан Миланов е предложен за награждаване с орден „Стара планина“

23.12.2015 г.„Кариерни материали София” ООД получава разрешение за проучване на строителни материали

23.12.2015 г.МОН ще подпомогне обучението в Кеймбридж на Марсело Илиев

23.12.2015 г.Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия

23.12.2015 г.Минималната работна заплата става 420 лв.

  ...