Новини

14.8.2014 г.Георги Тодоров е назначен за служебен заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

13.8.2014 г.Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

13.8.2014 г.Назначени са нови областни управители на Благоевград, Пловдив, Русе, Монтана и Плевен

13.8.2014 г.Въвеждат се допълнителни мерки за гарантиране на пожарната безопасност на обществени сгради и други големи обекти

13.8.2014 г.Определени са условията и редът за назначаване на служители по програмите за териториално сътрудничество на ЕС

13.8.2014 г.Преобразува се и се разширява съставът на Националния комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести

13.8.2014 г.Наследниците на загиналите при наводненията във Враниловци и Мизия ще бъдат подпомогнати от правителството

13.8.2014 г.На шест общини правителството предоставя имоти за разрешаване на социални проблеми

13.8.2014 г.СЗО ще предостави на България подкрепа за подобряване на пренаталната диагностика и неонаталните грижи

13.8.2014 г.Министерският съвет определи свои нови представители в Надзорния съвет на НОИ

  ...