Новини

18.8.2014 г.Министър Щонов възложи на БЕХ преустановяване на действия по проекта "Южен поток"

18.8.2014 г.С оглед своевременното преодоляване на щетите от наводнението в община Мизия, НСОРБ призовава общините да подпомогнат колегите си с експерти оценители

18.8.2014 г.Моника Бийчър: „Одитните органи повишават контрола върху обществените поръчки”

18.8.2014 г.Министър Николина Ангелкова инспектира строителните дейности по жп линията Септември - Пловдив

15.8.2014 г.Трима зам.-министри ще работят в екипа на министър Васил Щонов

15.8.2014 г.Министър Николина Ангелкова представи екипа и основни приоритети в работата на министерството

14.8.2014 г.БОЖИДАР АЛЕКСОВ И РОЗАЛИЯ ДИМИТРОВА СА НАЗНАЧЕНИ ЗА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ НА АМ

14.8.2014 г.ЗАПОЧВАТ ОДИТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

14.8.2014 г.Решения от заседание на КФН на 13 август 2014 г.

14.8.2014 г.Министър Щонов ще представи екипа си

  ...