Новини

27.8.2014 г.На Европейския съвет България ще защитава кандидатурата на Кристалина Георгиева за Върховен представ...

27.8.2014 г.Началните учители ще могат да преподават в допълнителните часове за спортни дейности на открито

27.8.2014 г.Усъвършенстват се правилата за работа на доброволните формирования за действие при бедствия

27.8.2014 г.Правителството прие четири наредби в съответствие с европейските изисквания за емисиите парникови газове

27.8.2014 г.Оптимизирана е организацията на работа в ИАЛ и в Агенцията по заетостта

27.8.2014 г.В област Пазарджик ще бъдат проучвани възможностите за добив на метални полезни изкопаеми

27.8.2014 г.Училището към затворническото общежитие в Казичене преминава към МОН

27.8.2014 г.Енергиен борд ще подпомага решаването на проблемите в сектора

27.8.2014 г.Вицепремиерът Христо Иванов е определен за председател на две комисии към Министерския съвет

27.8.2014 г.Васил Щонов: Реформирането на енергийния сектор ще гарантира неговата стабилност в дългосрочен план

  ...