Новини

25.7.2014 г.



Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление“

24.7.2014 г.



Решения от заседание на КФН на 24 юли 2014 г.

24.7.2014 г.



Заместник-министър Красин Димитров ще участва в годишната среща с представителите на СТИВ

24.7.2014 г.



Очакваме становища по четири наредби на МРР

24.7.2014 г.



Министър Стойнев: Енергетиката трябва да работи в интерес на българските граждани

24.7.2014 г.



Нови 20 проекта на централни администрации получават финансиране по ОПАК

23.7.2014 г.



Първи Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество бе подписан между МИЕ и Комисията ...

23.7.2014 г.



Доклад отчита изпълнението на директива относно общностната рамка за безопасност на ядрените инсталации

23.7.2014 г.



Одобрен е Доклад за изпълнението на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка през първите шест месеца на 2014г.

23.7.2014 г.



Осъвременен е Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, както и Списъкът на изделията и техноло...

  ...