Новини

25.6.2014 г.Отчуждени са имоти за строителството на пътя Пловдив – Смолян

25.6.2014 г.Прекратява се действието на транспортното Споразумение между България и Румъния поради членството на страните в ЕС

25.6.2014 г.На 2 юли в Загреб ще се проведе сесия на Смесената българо-хърватска комисия за икономическо сътрудничество

25.6.2014 г.В община Велико Търново ще бъдат проучвани възможностите за добив на строителни материали

25.6.2014 г.Отпуснати са 500 хил. лв. за освобождаване на радиочестотната лента 2500-2690 MHz

25.6.2014 г.Осигурено е финансиране за провеждането на културни фестивали

25.6.2014 г.Приет е Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение

25.6.2014 г.Изготвянето на мерки за модернизиране на администрацията и усъвършенстване на процеса по предоставян...

25.6.2014 г.Одобрени са позициите на България по две дела пред Съда на ЕС

25.6.2014 г.Утвърдени са резултатите от заседанията на два Съвета на ЕС

  ...