Новини

17.5.2014 г.България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството си в областта на земеделието

17.5.2014 г.Одобрени са резултатите от последното заседание на ЕКОФИН

17.5.2014 г.Регламентира се сътрудничеството между България и Великобритания в областта на трансграничната заетост и социалната сигурност

17.5.2014 г.Одобрени са позициите на България за заседанията на два Съвета на ЕС

17.5.2014 г.Заместник-министър Светлана Дянкова ще ръководи правителствената делегация за 103-ата сесия на Международната конференция на труда

17.5.2014 г.В община Кърджали ще бъдат проучвани възможностите за добив на индустриални материали

17.5.2014 г.Министър-председателят Пламен Орешарски ще ръководи българската делегация в Рим по случай 24 май

17.5.2014 г.Приета е Пътна карта за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка

17.5.2014 г.Военноинвалидите и военно-пострадалите получават допълнителни социални придобивки

17.5.2014 г.На общините ще бъдат предоставени допълнителни средства за пътни разходи за правоимащите болни

  ...