Новини

17.5.2014 г.Одобрен е годишният отчет на Държавен фонд „Земеделие”

17.5.2014 г.Значително нарастват постъпленията от помощи, свързани с ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС

17.5.2014 г.Финансово е осигурено изпълнението на плана за повишаване готовността за реагиране при засилен миграционен натиск

17.5.2014 г.Министър Стойнев се запозна с един от големите инвестиционни проекти в България

17.5.2014 г.Отпуснати са над 1,8 млн. лв. за оборудване на новата сграда на Софийския районен съд

17.5.2014 г.Правителството отпусна 400 000 лв. за провеждането на национални културни фестивали и международни конкурси

17.5.2014 г.КЗК получи 78 000 лв. за изпълнение на проекта „Софийски форум по конкуренция”

17.5.2014 г.През 2015 г. държавата гарантира студентски кредити за 50 млн. лв., с 10 млн. лв. повече спрямо 2014 г.

17.5.2014 г.Предприети са мерки за максимално усвояване на средствата по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”

17.5.2014 г.Правителството прехвърли безвъзмездно на община Варна собствеността върху спортна зала

  ...