Новини

30.5.2014 г.Виновно причинени вреди за над 38 млн. лв. са установили проверките на АДФИ през 2013 г.

30.5.2014 г.Одобрено е извършването на планирани в централния бюджет допълнителни разходи

30.5.2014 г.Одобрена е българската позиция по тълкувателно дело на Съда на ЕС

30.5.2014 г.По бюджета на ДОО са преведени средствата за рехабилитация на военноинвалидите

30.5.2014 г.НАП ще продаде имущество, отнето в полза на държавата

30.5.2014 г.НАП ще продаде имущество, отнето в полза на държавата

30.5.2014 г.Две държавни дружества получиха разрешение за продажба на собствени имоти

30.5.2014 г.Осигурена е сграда за Центъра за развитие на способности на НАТО за управление на кризи

30.5.2014 г.Споразумението между МРР и Световната банка за консултантски услуги е предложено за ратификация

30.5.2014 г.България ще се включи в проект за укрепване капацитета за управление на миграцията в Афганистан, Пакистан и Ирак

  ...