Новини

17.4.2014 г.Министерският съвет за втори път оповестява справки за договорите за информация и публичност с европейски средства

16.4.2014 г.Закрити са пет консултативни съвета

16.4.2014 г.ДАНС е определена за национална контактна точка относно правилата за достъп до PRS-услугата, предост...

16.4.2014 г.През 2015 г. България ще бъде домакин на редовните срещи на групата от страни в МВФ и в организациите от Групата на Световната банка

16.4.2014 г.Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование

16.4.2014 г.Предприети са мерки за подобряване на условията в приемателните центрове за бежанци

16.4.2014 г.България ще продаде имот в Осло

16.4.2014 г.Одобрен е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

16.4.2014 г.Министрите от ЕС, отговорни за кохезионната политика, ще дискутират проблемите на градското развитие и подкрепата за малките и средните предприятия

16.4.2014 г.За ратифициране е предложено Споразумението между Министерството на здравеопазването и Световната банка за предоставяне на консултантски услуги

  ...