Новини

22.12.2014 г.И през 2015 г. цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, ще могат да се увеличават само с процента на инфлацията

19.12.2014 г.Министър Лукарски дава тласък в развитието на биотехнологиите у нас

19.12.2014 г.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

16.12.2014 г.Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

16.12.2014 г.Зам.-министър Петров и началник кабинет на министър Лукарски Филип Кирев представят мерки за стимулиране на Северозападна България

16.12.2014 г.Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

16.12.2014 г.ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

11.12.2014 г.Министър Божидар Лукарски участва в първата копка на една от основните сгради в "София Тех Парк"

11.12.2014 г.Стартират проверки в зимните курорти

5.12.2014 г.Министър Лукарски настоя за по-висока защита на европейските потребителите на туристически услуги