Новини

8.10.2014 г.Осигурени са офиси в София за Международната организация на Франкофонията за още пет години

8.10.2014 г.Утвърдено е споразумението за икономическо сътрудничество между България и Босна и Херцеговина

8.10.2014 г.Променя се графикът за изпълнение на дейностите по споразумение между МБВР и Министерството на здравеопазването

8.10.2014 г.Одобрени са позициите на България за четири Съвета на ЕС

8.10.2014 г.Министрите на отбраната на страните от ЮИЕ ще обсъждат формите на регионално сътрудничество

8.10.2014 г.Въвеждат се допълнителни изисквания към фирмите, извършващи технически надзор и поддръжка на асансьорите

8.10.2014 г.Въвеждат се ускорени и по-гъвкави процедури за освобождаване при бедствия на материали и продукти от държавния резерв

8.10.2014 г.Транспонират се изискванията на евродиректива относно съдържанието на сяра в корабните горива

8.10.2014 г.Въвеждат се нови модели за предоставяне на правна помощ на социално слаби граждани

8.10.2014 г.Укрепва се административният капацитет на управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”