Новини

22.1.2014 г.Променя се формирането на цените на засегната от съхнене дървесина

22.1.2014 г.Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

22.1.2014 г.РВД получи терен за изграждане на нов летищен радиолокационен комплекс

22.1.2014 г.Държавната психиатрична болница в Карлуково ще създаде дневен център в Луковит

22.1.2014 г.Одобрен е проект на Споразумение за обезщетяване между правителството на България и консорциум „...

22.1.2014 г.Междуправителствената конференция ще изготви споразумение във връзка с втория елемент от създаването на банков съюз

22.1.2014 г.ЕКОФИН ще обсъжда изпълнението на Пакта за растеж и работни места

22.1.2014 г.Прекратяват се два концесионни договора за добив на подземни богатства

22.1.2014 г.Високотехнологичните промишлени сектори са приоритет в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020

22.1.2014 г.Прецизирани са задачите на Съвета за координация при управлението на средства от ЕС

  ...