Новини

8.1.2014 г.Създадени са условия за по-ефективно изпълнение на проектите по Българо-швейцарската програма

8.1.2014 г.Одобрени са резултатите от заседанията на два Съвета на ЕС

8.1.2014 г.Заместник-министър Петър Киров ще подпише спогодбата за сътрудничество в областта на морския транспорт между България и Китай

8.1.2014 г.Приета е Националната стратегия за учене през целия живот

8.1.2014 г.Законови промени улесняват проследяването на огнестрелните оръжия

8.1.2014 г.Правителството предлага промени в три закона, с които се намалява регулаторната тежест

8.1.2014 г.В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се въвеждат разпоредбите на три регламента

8.1.2014 г.Най-ниските заплати за държавни служители стават 360 лв.

8.1.2014 г.Срокът за картографиране на рисковете от бедствия се синхронизира с изпълнението на мерките в Споразумението за партньорство

8.1.2014 г.28 териториални дирекции „Инспекция по труда“ ще осъществяват контролни функции във всички области на страната

  ...