Новини

18.9.2013 г.„Би Ейч Еър“ ООД ще извършва полети между България и Ирак

18.9.2013 г.Правителството прие своя позиция по дело, образувано от Съда на ЕС

18.9.2013 г.Министерският съвет одобри проект на Конвенцията от Минамата относно живака

18.9.2013 г.България иска второ изменение на Заемното споразумение с МБВР

18.9.2013 г.Одобрен е проект на споразумение между България и Върховното главно командване на Обединените Въоръж...

18.9.2013 г.Министър Драгомир Стойнев ще ръкободи българската делегация на неформалното заседание на Съвета на министрите по енергетика

18.9.2013 г.Продължава се концесионният договор за добив на минерална вода от находище „Бързия“

18.9.2013 г.Правителството прие ЗИД на Закона за животновъдството

18.9.2013 г.Изменя се Законът за ратифициране на Протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.

18.9.2013 г.Чуждите корабопритежатели ще продължават да използват услугите на българските посредници и да наемат...

  ...