Новини

18.9.2013 г.КФН стриктно изпълнява разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация

18.9.2013 г.МИЕ и НЕК вече предприеха необходимите мерки за защита интереса на дружеството

18.9.2013 г.Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

18.9.2013 г.Информация за настаняването по хотели за Годишната среща на местните власти (13 - 15 октомври, кк "Албена")

18.9.2013 г.Министерският съвет прие план за ситуации, при които са затруднени доставките на нефт и нефтопродукти

18.9.2013 г.Актуална програма на Годишната среща на местните власти (13 - 15 октомври 2013 г.)

18.9.2013 г.Алексей Алексиев става зам.-председател на Агенцията за ядрено регулиране

18.9.2013 г.Решения от заседание на КФН от 18 септември 2013 г.

18.9.2013 г.Променят се таксите на музеите за услуги и за издаване на документи и дубликати

18.9.2013 г.Правителството реши въпроси, свързани с имоти във Варна, Своге и Бургас

  ...