Новини

24.7.2013 г.



Укрепване на европейския сектор на отбраната

23.7.2013 г.



ПЕТЪР ЧОБАНОВ: АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА ЩЕ ЗАПАЗИ СТАБИЛНОСТТА И ЩЕ ПОЗВОЛИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И СЕКТОРИ, ГЕНЕРИРАЩИ РАСТЕЖ

23.7.2013 г.



ESMA стартира публични консултации по Насоките за правоприлагане на финансовата информация, публикувана от публични предприятия в ЕС

23.7.2013 г.



МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ АНУЛИРА ЗАРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ АУКЦИОНА ЗА 10,5 ГОДИШНИ ДЦК

23.7.2013 г.



С актуализацията на бюджета за 2013 г. ще бъдат запазени финансовата и фискалната стабилност на държавата

23.7.2013 г.



БЛИЗО 300 БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЕЧЕ СЕ ВКЛЮЧИХА В КАМПАНИЯТА „НАУЧЕНИ УРОЦИ“

23.7.2013 г.



МИЕ предлага промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките

22.7.2013 г.



С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г. ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ ФИНАНСОВАТА И ФИСКАЛНАТА СТАБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВАТА

22.7.2013 г.



Министър Стойнев ще участва в заседание на Консултативния съвет за насърчаване на МСП

22.7.2013 г.



ЕС засилва борбата срещу измамите

  ...