Новини

24.7.2013 г.Прие се план във връзка с препоръките на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените

24.7.2013 г.Правителството прие Постановление за допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

24.7.2013 г.Правителството одобри позицията на България по дело, образувано пред Съда на Европейския съюз<br><br>

24.7.2013 г.Съвместен комитет между България, Румъния и провинция Баден-Вюртемберг ще подготви програма по отнош...

24.7.2013 г.Недялко Недялков е определен за зам.-председател на ДАНС

24.7.2013 г.Цветлин Йовчев е определен за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Мин...

24.7.2013 г.България подкрепя предложенията на Словения, Литва и Хърватия за съдии в Общия съд на Европейския съюз<br>

24.7.2013 г.Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и о...

24.7.2013 г.Зинаида Златанова: Европейското финансиране трябва да достигне до местата, където е най-нужно

24.7.2013 г.Министър Стойнев ще участва в годишна среща с търговско-икономическите съветници, командировани в СТИВ

  ...