Новини

24.7.2013 г.<br>Предоставя се за управление част от имот за нуждите на Главна дирекция „Про...

24.7.2013 г.Община Габрово получава правото на собственост върху имот, който ще ползва за образователни цели

24.7.2013 г.Правителството предоставя за управление имот за нуждите на Българския институт по метрология и Изпъл...

24.7.2013 г.Български военнослужещ ще бъде изпратен за участие в операцията на ISAF в Кабул

24.7.2013 г.Правителството одобри подписването на двустранен протокол между министерствата на отбраната на България и Сърбия

24.7.2013 г.Правителството одобри доклада за резултатите от редовното заседание на Съвета „ Общи въпроси“

24.7.2013 г.Правителството одобри доклад за резултатите от заседанието на ЕКОФИН<br><br>

24.7.2013 г.Правителството одобри доклада за участието на българска делегация в Неформалната среща на министрите...

24.7.2013 г.Правителството прие доклад за резултатите от участието на българската делегация в Неформалната среща на министрите на ЕС по здравеопазване

24.7.2013 г.Прекратява се конкурсът за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в площ „Блок 1-22 Терес"

  ...