Новини

25.7.2013 г.СТИВ Турция е тазгодишният носител на приза на БТПП

25.7.2013 г.КФН прие на второ четене проект на ЗИДЗДКИС

25.7.2013 г.Необходимост от пререгистрация на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, по реда на новия Закон за туризма

25.7.2013 г.Решения от заседание на КФН от 25 юли 2013 г.

25.7.2013 г.Определяне на лаборатория за официални анализи за целите на контрола на спиртните напитки по Закона за виното и спиртните напитки

24.7.2013 г.Правителството прие Решение за промяна в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт

24.7.2013 г.<br>Отпуска се еднократна финансова помощ в размер на 10 000 лв. на законните наслед...

24.7.2013 г.<br>Министерският съвет прие решение за сключване на приятелско споразумение по жалб...

24.7.2013 г.<br>Правителството прехвърля собствеността на имот в с. Минерални бани на местната община <br>

24.7.2013 г.Важна информация за застрахователните брокери

  ...