Новини

31.7.2013 г.МИЕ предприема промяна в нормативната уредба за минния бранш

31.7.2013 г.Заместник-министрите Антон Гинев и Велислава Кръстева валидираха пощенски карти на тема „Културни дейци“

31.7.2013 г.Още 70 експерти от централната и областната администрация участват в обучение по ОПАК

31.7.2013 г.Промени в Управителните съвети на Български пощи и Пристанище Бургас

31.7.2013 г.Заместник-министър Петър Киров участва в церемонията по стартиране на строителството на лот 2 на АМ „Струма“

30.7.2013 г.10% от проверките за таксиметрови превози завършват с акт

30.7.2013 г.Министър Данаил Папазов инспектира транспортни обекти в Стара Загора

30.7.2013 г.МИЕ предлага за oбществено обсъждане на проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация

29.7.2013 г.Писмо на УС на НСОРБ до министъра на околната среда и водите по повод отчисленията за депониране

29.7.2013 г.Индийска телевизия снима рекламен филм за България като туристическа дестинация

  ...