Новини

31.7.2013 г.В България ще функционира Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи

31.7.2013 г.Одобрени са резултатите от заседание на ЕКОФИН

31.7.2013 г.В законодателната програма на правителството до края на 2013 г. са включени 83 проекта

31.7.2013 г.В Закона за електронните съобщения се отстраняват несъответствия с европейското право

31.7.2013 г.Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

31.7.2013 г.Министърът на икономиката и енергетиката ще има петима заместници

31.7.2013 г.Правителството прие планове за развитие на шестте региона в България

31.7.2013 г.Разпределени са функциите между министерствата на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране

31.7.2013 г.Промени в Правилника за прилагане на Закона за МВР отразяват трансформирането на ГДБОП

31.7.2013 г.Правителството прие управленската си програма

  ...