Новини

17.7.2013 г.Димитър Ларгов и Васил Етрополски ще бъдат удостоени с орден „Стара планина”

17.7.2013 г.Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по пет дела срещу България

17.7.2013 г.Приета е тарифата, по която ще се плаща на ветеринарите по държавната профилактична програма

17.7.2013 г.Шест общини получават имоти от държавата

17.7.2013 г.Предоставени са пет разрешения за проучване на подземни богатства

17.7.2013 г.Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност

17.7.2013 г.Актуализирана е нормативната уредба по отношение на координацията и управлението на еврофондовете

17.7.2013 г.Закрит е Домът за медико-социални грижи за деца в Кюстендил

17.7.2013 г.С три години ще бъде удължен финансовият договор с ЕИБ по проекта „Транзитни пътища V”

17.7.2013 г.Правителството одобри проект на закон за защита на растенията

  ... ...