Новини

22.5.2013 г.Министерският съвет възложи на министъра на финансите подготовката, организацията и провеждането на ...

22.5.2013 г.Кабинетът прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществя...

22.5.2013 г.Правителството прие промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие

22.5.2013 г.Правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседание на Европейския съвет в Брюксел

22.5.2013 г.Министерският съвет прие допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието, младежта и науката

22.5.2013 г.Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

22.5.2013 г.Министерски съвет одобри подписването на Договор за услуги за подпомагане изпълнението на проект между МИЕТ и ЕБВР

22.5.2013 г.България и Германия сключват Споразумение за взаимна размяна на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София

22.5.2013 г.В срок не по-късно от 1 септември 2013 г. ще бъдат прекратени дългосрочните командировки на служител...

22.5.2013 г.Одобрена е българската позиция по делa пред Съда на ЕС

  ...