Новини

22.5.2013 г.Пет общини получиха имоти от държавата

22.5.2013 г.МС изключи имоти от горския фонд за разширение на рудник „Елаците“

22.5.2013 г.Правителството учреди право на преминаване и прокарване в полза на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД

22.5.2013 г.Правителството разреши пребиването на кораба „TORI“ във вътрешните морски води, териториал...

22.5.2013 г.Правителството освободи Джакомо Оливиери и назначи Анна Мария Патриция Гадалета на длъжността почете...

22.5.2013 г.България и Иран ще си сътрудничат в областта на спорта

22.5.2013 г.Кабинетът одобри състава на правителствената част от националната тристранна делегация за участие в сесия на Международната конференция на труда

22.5.2013 г.МС одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

22.5.2013 г.Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалното заседание на министрите по енергетика на ЕС

22.5.2013 г.Одобрена е позицията на България за предстоящото редовно заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност

  ...