Новини

22.5.2013 г.Асен Василев: Енергийната система трябва е стабилна и устойчива, без цената да се плаща от хората

22.5.2013 г.Справка за държавните предприятия и търговските дружества към МИЕТ

22.5.2013 г.МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПУБЛИКУВА СПРАВКА КЪМ 31 МАРТ 2013 Г. ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВ...

22.5.2013 г.Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2012 г. и за периода януари-март 2013 г.

22.5.2013 г.Правителството одобри Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2012 г.

22.5.2013 г.Министерският съвет прие Отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2012 година

22.5.2013 г.Одобрен е общият размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за 2014 година

22.5.2013 г.С 3 млн. лв. се увеличават средствата за национални доплащания за животни

22.5.2013 г.Министерството на икономиката получи 13 млн.лв. за осигуряване на технологичните процеси по извеждан...

22.5.2013 г.Кабинетът предоставя допълнителни средства по бюджета на БАН за подпомагане на дейностите по научно ...

  ...