Новини

15.5.2013 г.Семействата с ниски доходи ще получат 150 лв. еднократна помощ за първокласниците си

15.5.2013 г.България и Сърбия ще си сътрудничат в областта на образованието, културата и спорта

15.5.2013 г.МРРБ получи 500 хил. лв. за изготвяне на кадастрални карти на морски плажове и пясъчни дюни

15.5.2013 г.Увеличават се авансовите плащания към бенефициенти

15.5.2013 г.За ратификация е предложена промяната в меморандума за партньорство със Световната банка

15.5.2013 г.Одобрено е становище на МС по Конституционно дело ¹7 за 2013 г.

15.5.2013 г.Отчуждават се частни имоти за строителството на АМ „Хемус”

15.5.2013 г.Отстраняват се дискриминационни текстове от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

15.5.2013 г.Създават се допълнителни възможности за кариерното развитие на войниците и сержантите

15.5.2013 г.Одобрен е годишният отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС

  ...