Новини

20.3.2013 г.Вицепремиерът Деяна Костадинова е определена за председател на НСТС

20.3.2013 г.Министърът на правосъдието ще координира организационно-техническата подготовка на парламентарните избори

20.3.2013 г.Одобрена е позицията на България за участие в заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС

20.3.2013 г.Правителството се запозна с резултатите от два Съвета на ЕС

20.3.2013 г.Осигурена е държавна гаранция за организирането на изложбата „Златни дарове от Свещари” в Копенхаген

20.3.2013 г.В Устройствения правилник на МС и на неговата администрация са отразени структурните промени в правителството

20.3.2013 г.Министър Калин Христов ще бъде представител на България в няколко международни финансови организации

20.3.2013 г.Община Малко Търново получи право на строеж върху държавни имоти за изграждане на депо за неопасни и инертни отпадъци

20.3.2013 г.Доц. Татяна Бенишева е избрана за председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

20.3.2013 г.Изтича срокът за заявления за краткосрочна техническа помощ по ОПРР и ОПОС

  ...