Новини

28.3.2013 г.Иво Маринов: Интересът на украинските туристи към България расте постоянно

27.3.2013 г.Постигнати инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2008 - 2012 г.

27.3.2013 г.„НСОРБ-АКТИВ” ЕООД сформира нова група за обучения на тема „Дейности на общините при управление на ...

27.3.2013 г.Министър Кристиан Кръстев покани студентите да участват в Обществения съвет към МТИТС

27.3.2013 г.ВЪЗМОЖНОСТИ 2020: НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

26.3.2013 г.ЕК ПУБЛИКУВА ЗЕЛЕНАТА КНИГА ЗА ДЪЛГОСРОЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

26.3.2013 г.ОПАК ПРЕДОСТАВЯ 3 МЛН. ЛВ. ЗА ПО-ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

26.3.2013 г.Застрахователни брокери, които са престанали да осъществява дейността си за повече от шест месеца, се заличават от регистъра

26.3.2013 г.Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани към 28 февруари 2013 г.

26.3.2013 г.Първи брой на бюлетин по ФМ на ЕИП и НФМ

  ...