Новини

28.3.2013 г.Приета е националната програма за 2013 г. за превенция и защита от домашно насилие

28.3.2013 г.Одобрени са резултатите от заседанията на три Съвета на ЕС

28.3.2013 г.Д-р Светозара Илиева е новият представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

28.3.2013 г.Правителството даде съгласие за продажбата на български имот в Мюнхен

28.3.2013 г.Актуализиран е съставът на Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите за напредък

28.3.2013 г.Актуализирана е подзаконовата нормативна уредба на Кодекса за социално осигуряване

28.3.2013 г.Осигурени са 41 млн. лв. за програми за заетост, обезщетения и помощи за домакинства

28.3.2013 г.ОПАК предоставя 3 млн. лв. за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса

28.3.2013 г.РВД набира ръководители на полети

28.3.2013 г.Съдебни реформи – повишаване на стандартите

  ...