Новини

28.3.2013 г.Обучение на тема “Отговорности и задължения на общинската администрация при произвеждането на избори за народни представители 2013 г. ”

28.3.2013 г.Вицепремиерът Деяна Костадинова ще ръководи Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и НССЕИВ

28.3.2013 г.Правителството одобри 10 национални програми за развитие на средното образование

28.3.2013 г.Още осем лечебни заведения получават статут на университетски болници

28.3.2013 г.Правителството утвърди разходите за командировки за четвъртото тримесечие на 2012 г.

28.3.2013 г.Общините Каварна и Свиленград получиха собствеността върху сградите на две селскостопански гимназии

28.3.2013 г.Учредено е право на строеж върху морското дъно в полза на община Созопол за разширение и модернизация на рибарско пристанище

28.3.2013 г.България открива почетно консулство в Щутгарт

28.3.2013 г.България и Унгария задълбочават сътрудничеството в областта на образованието, науката и културата

28.3.2013 г.Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика ще ръководи българската делегация на предстоящата конференция на МОТ

  ...