Новини

15.3.2013 г.Удължен срок за оферти по процедура за обществена поръчка

15.3.2013 г.Европейската награда за публичния сектор - EPSA 2013

15.3.2013 г.МРРБ ще променя Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

15.3.2013 г.НСОРБ обновява и допълва базата-данни за дейностите на общините, свързани с международното сътрудничество

15.3.2013 г.МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ Е ОТТЕГЛИЛО ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА „БФБ-СОФИЯ” АД НА 20.02.2013 ГОДИНА

15.3.2013 г.Още 5.5 милиона лева от ПРСР за залесяване на гори и превенция на пожари

15.3.2013 г.България ще представи специализирани продукти на изложението INTOURMARKET в Москва

14.3.2013 г.Публикуван е пакет от документи относно годишни справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества

14.3.2013 г.ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ АНАЛИЗ ЗА ТЕКУЩОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

14.3.2013 г.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG051PO001-7.0.02 "БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 2"

  ... ...