Новини

18.3.2013 г.ПРОЕКТЪТ ПО ОПАК „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ И ПАЗАРИ” ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

18.3.2013 г.КФН е извършила през 2012 г. пълни проверки на всички 9 лицензирани пенсионноосигурителни дружества

18.3.2013 г.Растежът и заетостта — централни теми на срещата на върха на ЕС

18.3.2013 г.Пет проекта получават над 1,6 млн. лв. от ОП “Рибарство”

18.3.2013 г.МИЕТ Обявява конкурсна процедура за експертна позиция в дирекция "Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия"

17.3.2013 г.МИЕТ бе отличено за мащабно участие в московското изложение "ИНТУРМАРКЕТ"

16.3.2013 г.КАЛИН ХРИСТОВ: ЦЕЛТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ Е ДА ЗАПАЗИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА, ФИНАНСОВА И ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ

16.3.2013 г.КАЛИН ХРИСТОВ: РАБОТИМ В УСЛОВИЯТА НА ПРИЕТ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

16.3.2013 г.Броят на руските туристи в България продължава трайно да расте

15.3.2013 г.Разяснение №2 и №3 по документацията за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет:...

  ...