Новини

18.2.2013 г.Резултатите от проекта за е-идентификация и е-демокрация бяха представени на заключителна конференция

18.2.2013 г.МИЕТ предлага за обществено обсъждане изменение и допълнение на постановление за правилата за допустимост на разходите по ОП "Конкурентоспособност"

17.2.2013 г.Делян Добрев: ДКЕВР се самосезира по заключенията в доклад на АДФИ за "ЧЕЗ Разпределение България" АД

17.2.2013 г.Министър Добрев ще даде брифинг

16.2.2013 г.Министър Московски: За по-малко от година с два проекта по ОПАК създадохме базата на е-управлението

15.2.2013 г.Вестник ”Сега” наруши Етичния кодекс на медиите* спрямо Комисията за финансов надзор

15.2.2013 г.Решения от заседание на КФН от 14 февруари 2013 г.

15.2.2013 г.КФН проведе финансово обучение на студенти от УНСС

15.2.2013 г.Двайсет „горски” проекта по Програмата за развитие на селските райони бяха одобрени днес

15.2.2013 г.Обявена е процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по ОПРКБИ

  ...