Новини

20.2.2013 г.България ще се присъедини към документи на ООН за развитие на евро-азиатските транспортни връзки

20.2.2013 г.Експертите на ЕИБ ще подпомагат през 2013 г. реформите в секторите „Транспорт” и „Околна среда”

20.2.2013 г.КФН предприе действия във връзка със започнали процедури по отнемане на лиценз

20.2.2013 г.По-голяма социална закрила за нуждаещите се

19.2.2013 г.ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Логистично осигуряване на обучения ...

19.2.2013 г.МФ ПРЕОТВОРИ 5-ГОДИШНИТЕ ОБЛИГАЦИИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЛЕВА

19.2.2013 г.ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ АНАЛИЗ ЗА ТЕКУЩОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

19.2.2013 г.Заместник-министър Иво Маринов ще участва в първа среща за основаване на Регионална туристическа организация

18.2.2013 г.ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ

18.2.2013 г.М. Димитрова-Бийчър: Внимавайте за двойно финансиране

  ...