Новини

20.2.2013 г.МВР ще охранява сградата и архива на комисията за разкриване на досиетата

20.2.2013 г.България и Сърбия ще подпишат договор за приятелство, сътрудничество и добросъседство

20.2.2013 г.МС прие доклад за дейността на СЕВ

20.2.2013 г.Таксите, събирани от ИА „Национален филмов център”, ще се внасят според етапите на предоставената административна услуга

20.2.2013 г.Предоставена е безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект за обходен път на Габрово

20.2.2013 г.Законопроект за консулското съдействие и консулските услуги е включен в законодателната програма на правителството

20.2.2013 г.Учениците в девети и десети клас ще получават подготовка, свързана с отбраната на страната

20.2.2013 г.Министърът на културата ще упражнява правата на държавата в НДК

20.2.2013 г.Осигурени са средства за отбелязването на 135-годишнината от Освобождението на България

20.2.2013 г.България и Виетнам ще си сътрудничат в областта на земеделието, животновъдството и рибарството

  ...