Новини

26.2.2013 г.Италианският корабен регистър RINA ще извършва прегледи на кораби, плаващи под български флаг

26.2.2013 г.Покана за участие в търг Проект "Реконструкция на общинско улично осветление" Република България

25.2.2013 г.ОПАК ФИНАНСИРА ОЩЕ 172 ПРОЕКТА НА ОБЩИНИ

25.2.2013 г.ESMA публикува своя първи Доклад за риска на пазарите на ценни книжа в ЕС

25.2.2013 г.ОПАК финансира още 172 проекта на общини

25.2.2013 г.Още 24.2 млн. лева за селскостопанска техника от ПРСР

24.2.2013 г.Зам.-министър Иво Маринов ще присъства на официалното стартиране на генератор за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

22.2.2013 г.Решения от заседание на КФН от 22 февруари 2013 г.

22.2.2013 г.Незрящи деца от две училища получиха компютри по инициатива на МТИТС и Международния съюз по далекосъобщения

22.2.2013 г.Икономическа прогноза за 2012 – 2014 г.: ЕС постепенно преодолява трудностите

  ...