Новини

13.2.2013 г.Община Русе получи държавни жилища за нуждите на социално слаби граждани

13.2.2013 г.Договаряме сътрудничество с Виетнам в превенцията и борбата с престъпността

13.2.2013 г.В община Карнобат започва добив на андезитобазалти

13.2.2013 г.Прекратен е концесионният договор за плажа „Шкорпиловци – север”

13.2.2013 г.Приети са специализираните методики за оценка на енергийните спестявания

13.2.2013 г.Определен е редът за установяването на европейски критични инфраструктури в България

13.2.2013 г.Повишено е нивото на компетентност на отделението по урология на Медицинския институт на МВР

13.2.2013 г.Военно-почивните домове няма да ползват извънщатен персонал от 2014 г.

13.2.2013 г.Допълнен е списъкът с дейности, които ще подпомогнат ефективното усвояване на еврофондовете през следващия програмен период

13.2.2013 г.27 проекта са включени в Плана за действие през 2013 г. по JASPERS

  ...