Новини

13.2.2013 г.МИЕТ предлага за обществено обсъждане изменение на Наредба за условията и реда за издаване, прехвърл...

13.2.2013 г.Администрацията на МС ще се включи при разработването на проект на закон за таксите

13.2.2013 г.Проучване за използването на зелени критерии при възлагане на обществени поръчки в българските общини

13.2.2013 г.Училищата получават повече права при определяне на стипендиите за възпитаниците си

13.2.2013 г.Предприети са мерки за ускоряване на изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия

13.2.2013 г.Приет е национален план за отбелязване на 70-годишнината от спасяването на българските евреи

13.2.2013 г.Утвърдени са годишните разчети на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите

13.2.2013 г.С до 50% се намаляват таксите за изпитване на земеделска техника втора употреба

13.2.2013 г.Закриват се две населени места в община Сунгурларе, с. Нефела се присъединява към Враца

13.2.2013 г.Отчуждават се имоти за изграждането на обходен път на Враца

  ...