Новини

16.1.2012 г.15 фирми и консорциуми ще участват в най-големия търг за е-управление

Категория: Телекомуникации и информационно общество
15.1.2012 г.Порт Бургас увеличи приходите си с почти 9 млн. лв.

Категория: Транспорт
12.1.2012 г.Установените системи за управление и контрол на ОПАК работят ефективно

Категория: Европейски въпроси
12.1.2012 г.Заместник-министър Валери Борисов и ръководството на сдружението на общините обсъдиха е-обменът на документи

Категория: Държавна администрация
12.1.2012 г.Дългосрочният лихвен процент на България продължава да намалява

Категория: Финанси
11.1.2012 г.Въвежда се 3-месечен срок за проверка по сигнали за нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС

Категория: Правителствени
11.1.2012 г.Утвърдено е споразумението със Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд

Категория: Правителствени
11.1.2012 г.Управляващият орган на ОПАК ще проведе обучение на бенефициенти

Категория: Държавна администрация
11.1.2012 г.Пет общини ще стопанисват археологически културни ценности с национално значение

Категория: Правителствени
11.1.2012 г.България е първенец сред държавите от ЕС по електронно преброяване

Категория: Правителствени