Новини

19.5.2010 г.С постановление правителството промени 6 ВРБК към министъра на културата

Категория: Правителствени
19.5.2010 г.Две фирми са заличени от регистъра на Изпълнителна агенция по лозата и виното

Категория: Правителствени
19.5.2010 г.Приет е отчет за изпълнението на Работната програма за 2009 на Комуникационната стратегия

Категория: Анализи
19.5.2010 г.Правителството отне пет безсрочни разрешения за промишлена обработка на тютюн за срок от 12 месеца

Категория: Правителствени
19.5.2010 г.Повече лица с увреждания ще имат право на целеви помощи за придружители

Категория: Правителствени
19.5.2010 г.С 3000 щатни бройки ще намалее МВР

Категория: Правителствени
19.5.2010 г.Служителите при задграничен мандат няма да получават командировъчни по време на платения си отпуск

Категория: Правителствени
17.5.2010 г.Тази година заявленията по Кампанията за директни плащания се подават чрез ИСАК

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
17.5.2010 г.Стартира първият проект, финансиран със средства по Оперативна програма "Транспорт"

Категория: Транспорт
17.5.2010 г.Оперативна програма Транспорт финансира проект за създаване на речна информационна система

Категория: Транспорт