Новини

16.11.2010 г.Срещу сивия сектор в търговията с горива

Категория: Бизнес среда
11.11.2010 г.Определят таван на таксите за избор на лекар

Категория: Здраве
11.11.2010 г.Безработицата продължава да намалява

Категория: Анализи
11.11.2010 г.Утре ще заседава Комитетът за наблюдение на ОПАК

Категория: Обяви
10.11.2010 г.Смесени патрули по границата ни с Турция

Категория: Правителствени
10.11.2010 г.Министерският съвет одобри сключване на Административно споразумение с Румъния

Категория: Правителствени
10.11.2010 г.Молдова ще получи компютърна техника

Категория: Правителствени
10.11.2010 г.Нови три защитени зони ще опазват природните местообитания и дивата флора и фауна

Категория: Правителствени
10.11.2010 г.Правителството разшири списъка на защитените училища с 13

Категория: Правителствени
10.11.2010 г.Създават съвместно акционерно дружество във връзка с "Южен поток"

Категория: Правителствени