Новини

23.11.2010 г.Свързват туристическите информационни центрове в национална мрежа

Категория: Бизнес среда
17.11.2010 г.Български военнослужещи ще участват в борба с пиратството в акваторията около Сомалия

Категория: Правителствени
17.11.2010 г.Армения и Кения с консулства у нас

Категория: Правителствени
17.11.2010 г.Одобрен е голям проект по схема на Оперативна програма "Регионално развитие"

Категория: Регионално развитие
17.11.2010 г.Дирекция "Миграция" на МВР от 1 януари 2011г. ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Категория: Държавна администрация
17.11.2010 г.Оттеглят промените в Закона за местните данъци и такси

Категория: Правителствени
17.11.2010 г.Надвнесеният акциз за употребявани автомобили автомобили ще се възстановява

Категория: Правителствени
17.11.2010 г.Промени в актове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Категория: Правителствени
17.11.2010 г.Одобрени са промени в ЗИД на Търговския закон

Категория: Правителствени
17.11.2010 г.Работна група ще подготви План за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в България

Категория: Правителствени