Новини

22.6.2011 г.Закрита е Изпълнителната агенция по почвените ресурси

Категория: Държавна администрация
18.5.2011 г.Намален е щатът на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.МС прие нова наредба за Административния регистър по Закона за администрацията

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.Числеността на ДКСИ се увеличи

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.МС промени Устройствения правилник на ДФ „Земеделие"

Категория: Държавна администрация
04.5.2011 г.Кабинетът одобри промени в няколко устройствени правилници

Категория: Държавна администрация
22.4.2011 г.Комисии към областните управители ще разглеждат сигнали на гражданите

Категория: Държавна администрация
20.4.2011 г.Укрепен е капацитетът на дирекция "Информационни системи" в МФ

Категория: Държавна администрация
13.4.2011 г.Оптимизират се администрациите на МИЕТ и МОСВ

Категория: Държавна администрация
24.3.2011 г.Покана за представяне на индикативни оферти

Категория: Държавна администрация