Новини

24.11.2011 г.Наредби за заплащане и оценяване в администрацията

Категория: Държавна администрация
22.11.2011 г.ЗИД на Закона за държавния служител е внесен в Народното събрание

Категория: Държавна администрация
17.11.2011 г.Възнагражденията в администрацията ще зависят само от резултатите

Категория: Държавна администрация
09.11.2011 г.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, подприоритет 2.2, октомври 2011 г.

Категория: Държавна администрация
06.10.2011 г.Съветът за административната реформа поема функциите на Съвета за децентрализация на държавното управление

Категория: Държавна администрация
22.6.2011 г.Закрита е Изпълнителната агенция по почвените ресурси

Категория: Държавна администрация
18.5.2011 г.Намален е щатът на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.МС прие нова наредба за Административния регистър по Закона за администрацията

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.Числеността на ДКСИ се увеличи

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.МС промени Устройствения правилник на ДФ „Земеделие"

Категория: Държавна администрация