Новини

30.11.2011 г.Оптимизира се числеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ДНСК, АПИ и МРРБ

Категория: Държавна администрация
30.11.2011 г.Правителството измени устройствените правилници на Министерството на финансите, на ИА „Одит на средствата от ЕС” и на Държавната комисия по хазарта

Категория: Държавна администрация
29.11.2011 г.Започнаха съвместните разговори на български и естонски експерти по е-управление

Категория: Държавна администрация
28.11.2011 г.Администрацията на изпълнителната власт няма да може да се увеличава

Категория: Държавна администрация
25.11.2011 г.НС прие на промените в Закона за администрацията на първо четене

Категория: Държавна администрация
24.11.2011 г.Наредби за заплащане и оценяване в администрацията

Категория: Държавна администрация
22.11.2011 г.ЗИД на Закона за държавния служител е внесен в Народното събрание

Категория: Държавна администрация
17.11.2011 г.Възнагражденията в администрацията ще зависят само от резултатите

Категория: Държавна администрация
09.11.2011 г.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, подприоритет 2.2, октомври 2011 г.

Категория: Държавна администрация
06.10.2011 г.Съветът за административната реформа поема функциите на Съвета за децентрализация на държавното управление

Категория: Държавна администрация